Home page Teaching Websites Photos Recent Tours Information Email

AT THE AIRPORT

BISDE HATEUFA

בשדה התעופה

Ministry of absorption

misrad haklita

משרד הקליטה

Form

tofes

טופס

Suitcase

mizvada

מזוודה

Toilets (W.C.)

sherutim

שרותים

Cafeteria

miznon

מזנון

Watch

sha'on

שעון

What Time Is It?

ma hasha'ah

מה השעה?

Abroad

huts-la'arets

חוץ לארץ

I'm From the U.S.A / England

ani me artzot habrit / anglia

אני מארה"ב / אנגליה

I'm a New Oleh (masculine)

ani oleh hadash

אני עולה חדש

I'm a New Oleh (feminine)

ani olah hadasha

אני עולה חדשה

Reception

kabalat panim

קבלת פנים

Kisses

neshikot

נשיקות

Relatives

krovim

קרובים

Family

mishpaha

משפחה

Welcome

barukh haba

ברוך הבא

Bon Voyage (Pleasant Trip)

derekh tsleha

דרך צלחה

Be Seeing You Again

le'hitra'ot

להתראות

I Want To Rest

ani rotse lanu'ah

אני רוצה לנוח

Sleep

lishon

לישון

Airport

nemal-te'ufa

נמל תעופה

Airplane

matos

מטוס

Flight

tisa

טיסה

Outgoing Flight

tisa yotset

טיסה יוצאת

Incoming Flight

tisa nikhneset

טיסה נכנסת

Ticket

cartis

כרטיס

Customs

mekhes

מכס

Identity Card

te'udat zehut

תעודת זהות

Immigrant Card

te'udat oleh

תעודת עולה


 


 

IN THE RESTAURANT

BAMISADA

במסעדה

Bon Apetit

bete'avon

בתיאבון

Cup

sefel

ספל

Glass

kos

כוס

Knife

sakin

סכין

Plate

tsalahat

צלחת

Spoon

kaf

כף

Bread

lehem

לחם

Chicken

off

עוף

Chicken soup

marak off

מרק עוף

Fresh bread

lehem tari

לחם טרי

Meat

basar

בשר

Salt

melah

מלח

Steak

stek

סטייק

Sugar

sukar

סוכר

Cola

cola

קולה

Ice Cream

glida

גלידה

Grapefruit Juice

mits eshkolityot

טופסמיץ אשכוליות

Orange Juice

mits tapuzim

מיץ תפוזים

Milk

halav

חלב

Soda

soda

סודה

Tea

te

תה

Water

ma'im

מים

Wine

ya'in

יין

First Course

mana rishona

מנה ראשונה

Main Course

mana ikarit

טמנה עיקרית

Side Dishes

tosafot

תוספות

Dessert

mana aharona

מנה אחרונה

Breakfast

aruhat boker

ארוחת בוקר

Lunch

aruhat tsohorayim

ארוחת צהרים

Supper

aruhat erev

ארוחת ערב

Waiter

meltsar

מלצר

Menu

tafrit

תפריט

To Order

lehazmin

להזמין

Hungry

ra ev

רעב

Thirsty

tsame

צמא

Please

bevkasha

בבקשה

Thank you

toda

תודה

Bill

heshbon

חשבון

Change

odef

עודף

 

 


 

IN THE STREET

BAREHOV

ברחוב

Pardon Me, How Do I Get To...

sliha, eikh ukhal lehagi'a le...

סליחה, איך אוכל להגיע ל...

Automobile

mekhonit

מכונית

Bicycle

ofana'im

אופניים

Bus

otobus

אוטובוס

Bus Station

tahanat otobus

תחנת אוטובוס

Motorcycle

ofano'a

אופנוע

Noise

ra'ash

רעש

Road

kvish

כביש

Sidewalk

midrakha

מדרכה

Siren

tsifira

צפירה

Street Crossing

ma'avar hatsaya

מעבר חציה

Taxi

monit

מונית

Traffic

tnu'ah

תנועה

Traffic Policeman

shoter tnu'ah

שוטר תנועה

Where Is the Bus?

heikhan ha'otobus?

היכן האוטובוס?

Bookstore

hanut sfarim

חנות ספרים

Butchery

itliz

אטליז

Cafe

beit kafe

בית קפה

Flowers

prahim

פרחים

Grocery store

makolet

מכולת

Here Is a Flower Shop

hine hanut prahim

הנה חנות פרחים

Mail

do'ar

דואר

Mailbox

teivat do'ar

תיבת דואר

Peddler

rokhel

רוכל

To Shave

lehitgale'ah

להתגלח

To Have a Haircut

lehistaper

להסתפר

Shoemaker

sandlar

סנדלר

Shop window

halon ra'ava

חלון ראווה

Vegetable Store

hanut yerakot

חנות ירקות

Child (male)

yeled

ילד

Child (female)

yalda

ילדה

Man

ish

איש

Woman

isha

אשה

Market

shuk

שוק

Tree

ets

עץ 

AT HOME

BABAYIT

בבית

Flat / Apartment

dira

דירה

House

ba'it

בית

Room

heder

חדר

Bathroom

hadar ambatya

חדר אמבטיה

Lavatory

sheroutim

שרותים

Kitchen

mitbah

מטבח

Corridor

misdaron

מסדרון

Children's room

hadar yeladim

חדר ילדים

Bedroom

hadar sheina

חדר שינה

Entrance

knissa

כניסה

Door

delet

דלת

Window

halon

חלון

Yard

hatser

חצר

Stairs

madregot

מדרגות

Lift

ma'alit

מעלית

Chair

kisse

כסא

Table

shulhan

שולחן

Cupboard

aron

ארון

Wall cupboard

tofearon-kir

ארון-קיר

Sofa

sapa

ספה

Easy chair

kursa

כורסה

Lamp

menora

מנורה

Curtains

vilonot

וילונות

Rugs

shtihim

שטיחים

Gas Stove

tanur gaz

תנור גז

Electric Stove

tanur hashmali

תנור חשמלי

Refrigerator

mekarer

מקרר

Heater

tanur himum

תנור חימום

Central Heating

hasaka merkazit

הסקה מרכזית

Flower Pot

atsits

עציץ

Garbage (Trash) Can

pah ashpa

פח אשפה

Come and Visit (Come to See Us)

bo'u levaker

בואו לבקר

Rent

skhar dira

שכר דירה

We Live at...

anu garim be...

אנו גרים ב...

Neighbors

shkhenim

שכנים


 


 

IN THE STORE

BAHANUT

בחנות

Discount

hanaha

הנחה

Expensive

yakar

יקר

How Much Does It cost?

kama ze oleh?

כמה זה עולה?

How Much Does It Weigh?

kama ze shokel?

כמה זה שוקל?

Inexpensive / Cheap

zol

זול

May I Measure It?

efshar limdod?

אפשר למדוד?

One More Please

od ehad bevakasha

עוד אחד בבקשה

Sufficient

maspik

מספיק

Clothes

bgadim

בגדים

Dress

simla

שמלה

Handkerchiefs

mimhatot

ממחטות

Jacket

miktoren

מקטורן

Trousers

mikhnasaim

מכנסיים

Shirt

hultsa

חולצה

Shoes

na'ala'im

נעליים

Skirt

hatsa'it

חצאית

Socks

garba'im

גרביים

Sweater

sveder

סוודר

Undershirt

gufiya

גופיה

Underpants

tahtonim

תחתונים

Borsht

hamitsa

חמיצה

Bread

lehem

לחם

Butter

hem'a

חמאה

Cake

uga

עוגה

Eggs

bytsim

ביצים

Flour

kemah

קמח

Food

okhel

אוכל

Hallah

halah

חלה

Margarine

margarina

מרגרינה

Oil

shemen

שמן

Rice

orez

אורז

Rolls

lahmaniyot

לחמניות

Cream

shamenet

שמנת

Sugar

sukar

סוכר

Yellow Cheese

gvina tse'uba

גבינה צהובה

White Cheese

gvina levana

גבינה לבנה

Apples

tapuhey ets

תפוחי עץ

Beet

selek

סלק

Cabbage

kruv

כרוב

Cauliflower

kruvit

כרובית

Cucumber

melafefon

מלפפון

Egg Plant

hatsil

חציל

Garlic

shum

שום

Lettuce

hassa

חסה

Onion

batsal

בצל

Oranges

tapuzim

תפוזים

Pears

agasim

אגסים

Potatoes

tapuhey adama

תפוחי-אדמה

Radish

tsnon

צנון

Strawberries

toot sade

תות שדה

Tomatoes

agvaniyot

עגבניות

Candles

nerot

נרות

Clothes Pins

maklot kvisa (atavim)

מקלות כביסה (אטבים)

Matches

gafrurim

גפרורים


 


 

IN THE BANK

BA'BANK

בבנק

Checks

chekim

שיקים

Credit

ashray

אשראי

Current Account

over vashav

עובר ושב

Deposit

pikadon

פקדון

Foreign Currency

matbe'a zar

מטבע-זר

Guarantee

arevut

ערבות

Loan

halva'ah

הלוואה

Savings

hisakhon

חיסכון

Securities

neyarot erekh

ניירות ערך

Shares

menayot

מניות

In cash

bimzumna

במזומן

Change

odef

עודף

Half Shekel

hatsi sheqel

חצי שקל

Interest

ribit

ריבית

Money

kesef

כסף

Shekel

shekel

שקל

Receipt

kabala

קבלה

Small change

kesef katan

כסף קטן

Cashier's Counter

kupa

קופה

Cashier

kupay

קופאי

Clerk

pakid

פקיד

Counter Number...

eshvav mispar...

אשנב מספר...

Manager

menahel

מנהל

To Change Money

lehamir kesef

להמיר כסף

To Credit

lezakot

לזכות

To Debit

lehayev

לחייב

To Deposit Money

lehafkid kesef

להפקיד כסף

Open until 12:30

patu'ah ad 12:30

פתוח עד 12:30

To Open an Account

lifto'ah heshbon

לפתוח חשבון

Please Sign Here

bevakasha lahatom kan

בבקשה לחתום כאן

To Withdraw Money

le'hotsi kesef

להוציא כסף

Courteous Service

sherut adiv

שרות אדיב

Many Branches

harbe snifim

הרבה סניפים

Please Be Seated

bevakasha lashevet

בבקשה לשבת

Smile

hiyukh

חיוך

A Bank That is a Friend

bank she'hu yadid

בנק שהוא ידיד


WEATHER

MEZEG HA'AVIR

מזג האוויר

Rain

geshem

גשם

Sun

shemesh

שמש

Cold

kar

קר

Hot

ham

רוח

Wind

ru'ah

טופס

Hot-Dry Wind

hamsin

חמסין

Dry

yavesh

טופס

Humid

lah

לח


 

QUESTIONS

SHEELOT

שאלות

How Are You?

Ma shlomkha?

מה שלומך?

How Much Does It Cost?

Kama ze oleh?

כמה זה עולה?

What Are You Saying?

Ma ata omer?

מה אתה אומר?

What Do You Want?

Ma ata rotse?

מה אתה רוצה?

What Is This?

Ma ze?

מה זה?

What's New?

Ma hadash?

מה חדש?

What Is Your Name?

Ma shimkha?

מה שמך?

What Time Is It?

Ma hasha'a?

מה השעה?

When Can I Come?

Matay ukhal lavo?

מתי אוכל לבוא?

 

 


 

FAMILY

MISHPAKHA

משפחה

Father

aba

אבא

Mother

ima

אמא

Son

ben

בן

Daughter

bat

בת

Grandfather

saba

סבא

Grandmother

savta

סבתא

Uncle

dod

דוד

Aunt

doda

דודה

 

 

NUMBERS

MISPARIM

מספרים

One

ahat

אחת

Two

shtayim

שתיים

Three

shalosh

שלוש

Four

arba

ארבע

Five

hamesh

חמש

Six

shesh

שש

Seven

sheva

שבע

Eight

shmone

שמונה

Nine

tesha

תשע

Ten

eser

עשר

 

 

TIMES AND SEASONS

ZMANIM VEONOT

זמנים ועונות

Yesterday

etmol

אתמול

Today

hayom

היום

The Day Before Yesterday

shilshom

שלשום

Tomorrow

mahar

מחר

Week

shavu'a

שבוע

Month

hodesh

חודש

Year

shana

שנה

Spring

aviv

אביב

Summer

kayits

קיץ

Winter

horef

חורף

Autumn

stav

סתיו

Hour

sha'a

שעה


 

GREETINGS

BRAKHOT

ברכות

Good Morning

boker tov

בוקר טוב

Good Night

layla tov

לילה טוב

Happy Holiday

hag same'ah

חג שמח

Mazal Tov

mazal tov

מזל טוב

Shalom

shalom

שלום

Well Done

kol hakavod

כל הכבוד


 

MISCELLANEOUS

SHONOT

שונות

Important

hashuv

חשוב

Urgent

dahuf

דחוף

Now

akhshav

עכשיו

Tired

ayef

עייף

I Don't Feel Well

eineni margish tov

אינני מרגיש טוב

I Don't Know Hebrew

eineni yode'a ivrit

אינני יודע עברית

Please Excuse Me

slah li, bevakasha

סלח לי, בבקשה

Excuse Me

sliha

סליחה

I Would Be Very Happy

esmah me'od

אשמח מאד

I Don't Have Time

ein li zman

אין לי זמן

I Will Come Tomorrow

avo mahar

אבוא מחר

Army

Tsava

צבא

Reserve Duty

milu'im

מילואים

Don't Mention It

ein davar

אין דבר

I Don't Want

eineni ritse

אינני רוצה

I Don't Know

eineni yode'a

אינני יודע

Very Good

tov me'od

טוב מאד

Pretty

Yafe

יפה

Quickly

Maher

מהר

Slowly

le'at

לאט


 


 

SERVICES

SHERUTIM

שירותים

Laundry, Washing

Kvisa

כביסה

Pharmacy

beit merkahat

בית מרקחת

To Call a Doctor

lehazmin rofe

להזמין רופא

Sick Fund

kupat holim

קופת חולים

Red Magen David (First Aid)

magen david adom

מגן דוד אדום

Maternity Ward

beit yoldot

בית יולדות

Hospital

beit holim

בית חולים

Electric Company

hevrat hashmal

חברת חשמל

Fire Brigade

mekabey esh

מכבי אש

Plumber

shravrav

שרברב

Kindergarten

gan yeladim

גן ילדים

School

beit sefer

בית ספר

Telephone

telefon

טלפון